Eigenaren van een appartement zijn aangesloten bij de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze moet zorgen voor onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke zaken. Schade verzekeren verdient daarbij de aandacht en is soms zelfs verplicht. Wat is er nodig?

Een VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Daarmee is schade aan het gebouw verzekerd, bijvoorbeeld door brand. Maar let op! De uitkering is gebaseerd op de gemiddelde herbouwwaarde van de appartementen. Iemand krijgt bij een totale schade evenveel uitgekeerd als zijn buurman in een vergelijkbaar appartement. Maar het kan best zijn dat de ene woning luxer is dan de andere, omdat er extra’s zijn aangebracht. De eigenaar van het luxe pand krijgt dan een te lage vergoeding. Om dit probleem te voorkomen kan het ‘eigenarenbelang’ meeverzekerd worden. Soms kan de VvE dit doen op de opstalverzekering. En anders kan iemand het misschien regelen op zijn inboedelverzekering. Vraag ons om advies.

Appartementenclausule

Het bestuur van de VvE moet een appartementenclausule in de polis te laten opnemen. Daardoor wordt ook de schade vergoed die ontstaan is door de schuld van één eigenaar, bijvoorbeeld in geval van brandstichting. Wij bespreken graag met de VvE welke dekking het beste de risico’s van alle eigenaren afdekt. En of bijvoorbeeld ook glas meeverzekerd moet worden. Ook overleggen we welk eigen risico acceptabel is.

Aansprakelijkheid en milieuschade

Een andere verplichte verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee verzekert de VvE schade aan derden, of aan spullen van derden, veroorzaakt door (gebreken aan) het pand. Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van het dak waait en op een auto terechtkomt. Maar met die verzekering is milieuschade niet gedekt. Dat kan een risico zijn als het gebouw oud is en bijvoorbeeld asbest bevat. Wij bespreken daarom of een milieuschadeverzekering voor de VvE raadzaam is.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurder van een VvE neemt beslissingen die bij nader inzien misschien niet goed waren en die leiden tot financiële schade. Daarvoor kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, ook als hij te goeder trouw gehandeld heeft. Een schadeclaim kan grote gevolgen hebben voor iemands privévermogen. Laat het zo ver niet komen en sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Rechtsbijstandverzekering

Een conflict met de gemeente, geluidsoverlast van een ander appartementencomplex en een geschil met een aannemer. Ook een VvE kan met juridische zaken te maken krijgen. Een rechtsbijstandverzekering kan dan een uitkomst zijn. Deze kan ook een incassomodule bevatten. Handig met het oog op onbetaalde rekeningen.

Ongevallenverzekering

Voert u als bewoners zelf regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit? Een ongeval is dan niet uit te sluiten. Met een ongevallenverzekering zorgt de VvE voor een financiële vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.

Als deel uitmaakt van een VvE, neem dan contact op met ons kantoor voor advies over de verzekeringen.